Địa điểm thuê giàn giáo

Tối 22 Âm Mở Kinh Phật Cầu An Tiêu Tan Bệnh Tật 1000 Khổ Đau Chấm Dứt Tiền Kéo Về Chật Nhà !Sáng 23 Âm Mở Kinh Phật Cầu An Tiêu Tan Bệnh Tật 1000 Khổ Đau Chấm Dứt Tiền Kéo Về Chật Nhà !

#kinhphat #tungkinhphatgiao #kinhphatgiao #tungkinhsamhoi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Tụng Kinh Phật Giáo : là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Tụng Kinh Phật Giáo :

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.