Game mini

Típ tục đọc bình luận của m.n 😛 | Mini game | Trâm thik parkour 💅😏Cách thức chơi mini game của Trâm 😌
1. Like và đăng ký và share
2. Chúc 1 câu chúc bất kì
3. Chọn 1 con số từ 1 cho đến 10
Phần quà
Được kb với mik và quà sẽ để cuối video nhé 🥰

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *