Sản phẩm

Tình Báo VŨ NGỌC NHẠ Cứu Mạng NGUYỄN VĂN THIỆU Khỏi Sự Thanh Trừng Của Mỹ Vào Phút Cuối Của VNCHTình Báo VŨ NGỌC NHẠ Cứu Mạng NGUYỄN VĂN THIỆU Khỏi Sự Thanh Trừng Của Mỹ Vào Phút Cuối Của VNCH
Trong video này, mời quí vị cùng chúng tôi giải mã hồ sơ về nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ, người chứng kiến những giờ phút cuối cùng của chế độ Sài Gòn.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *