Game mini

StarCraft II 'mini games' for AI research‘Mini-games’ are an established technique for breaking down the game into manageable chunks that can be used to test agents …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *