Địa điểm thuê giàn giáo

Sáng Thức Dậy Mở Nghe Kinh Này Phú Quý Ngút Ngàn Vạn Sự Như Ý Rất Linh Nghiệm!Sáng Thức Dậy Mở Nghe Kinh Này Phú Quý Ngút Ngàn Vạn Sự Như Ý Rất Linh Nghiệm!
#kinhphat #nghekinhphat #mp3kinhphatgiao
MP3 Kinh Phật Giáo là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Với mong muốn truyền thông phật giáo đến với tất cả mọi người, đồng được thấm nhuần giáo pháp, tuệ căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính chúc các bạn và quý phật tử thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ MP3 Kinh Phật Giáo

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *