Tháp dinh dưỡng

RFI Tiếng Việt : Phát thanh ngày 24/04/2022Chương trình RFI Tiếng Việt phát sóng hàng ngày từ 15 giờ đến 16 giờ, giờ Paris (GMT+2). Để theo dõi thông tin, thời sự liên tục, mời quý vị truy cập vào hoặc www.facebook.com/RFIvi/
#thoisu
#quocte
#rfi
#Nga
#Ukraina
#baucu
#Phap

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *