Địa điểm thuê giàn giáo

P9, tiếp tục làm nhà của Nguyễn Năm TV nhờ MTQ giúp đỡ, Chúc Quý Vị Nhiều Sức Khỏe.P9, tiếp tục làm nhà của Nguyễn Năm TV nhờ MTQ giúp đỡ, Chúc Quý Vị Nhiều Sức Khỏe.

NGUYỄN NĂM TV Xin Chân Thành Cám Ơn các Nhà Hảo Tâm chúc Quý Vị Nhiều Sức Khỏe Bình An Và Hạnh Phúc.
Nam mô BỔn Sư Thích Ca MÂu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *