Tháp dinh dưỡng

Nhóm chất không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng tăng chiều cao| ThsBs Đinh Thạc – BV Nhi Đồng 1Theo BS. Đinh Thạc, chế độ dinh dưỡng chuẩn với trẻ phải đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm, đó là nhóm bột đường, nhóm chất …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *