Tháp dinh dưỡng

Lúa OM18 bón phân Con Lười vụ 2 năm 2022 của anh Pho ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp☸️☸️ Anh Lê Hùng Pho ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tin dùng phân bón hiệu Con Lười được 9 vụ đều cho kết quả rất tốt.
🔰🔰 Đây là kết quả lúa OM18 vụ 2 năm 2022 của anh Pho ghi hình tại đồng ruộng ngày 02/5/2022.: Bông lúa đã đỏ đuôi, bộ lá thẳng đứng, màu xanh sáng, sạch sâu bệnh hại, cây cứng, chống đổ ngã tốt.
☎️☎️☎️ Hotline: 0989 836 001 – 024 3876 0150 📞📞📞

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *