Sản phẩm

Linh thiêng thiền viện Trúc Lâm Yên Tử | VTC NowVTC Now | Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được hình thành năm 1299, do vua Trần Nhân Tông đứng đầu. Đây là thiền phái đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

#vtcnow #vtctinmoi #vtcsuckhoe #vtcsachhay #vtcchuyenla #vtcphimtruyen

(*) Tải ứng dụng trên App Store:

(*) Tải ứng dụng trên CH Play:

(*) Theo dõi thêm tại www.vtc.gov.vn

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *