Sản phẩm

Kinh Song Tầm – Thầy Thích Nguyên Trí*Lớp giáo lý dành cho Phật tử chùa Kim Liên – Tịnh Giang – Sơn Tịnh Quảng Ngãi.
*Hãy nhớ đăng kí kênh để theo dõi những Pháp thoại mới nhất tại đây: *

#thichnguyentri #thichchucchon #kinhsongtam #chuakimlien

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *