Địa điểm thuê giàn giáo

Kinh Này Linh Lắm Phật Tổ Phù Hộ Bệnh Gì Cũng Hết Tài Lộc Kéo Đến Ào Như Nước Gia Đạo Bình AnKinh Này Linh Lắm Phật Tổ Phù Hộ Bệnh Gì Cũng Hết Tài Lộc Kéo Đến Ào Như Nước Gia Đạo Bình An
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phật Vô Biên là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh MP3 KINH PHẬT GIÁO:

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *