Sản phẩm

Giàn giáo ở Nhật Bản – Tên tác loại đồ. Dành cho a e Kusabi | Nhật Bản và 3 chấm #17#FinalCut
#Macos
#Japan

Dành cho các bạn theo ngàh xây dựg nhật bản.
Dưới đây là 1 vài món đồ giàn giáo các bạn cần biết khi sag lao độg ở nhật bản.
Dành cho các bạn đi giáo kusabi.

Mìh sẽ update thêm đồ trog những video tiếp. Hy vọg giúp các bạn 1 phần làm quen vs gián giáo trước khi bắt đầu.

Thank for watch!!!

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.