Thực phẩm booter

GAK ADA KATA DROP FPS! RESURRECTION REMIX ANDROID 10 GOOGLE PIXEL 3 – CUSTOM ROMGAK ADA KATA DROP FPS! RESURRECTION REMIX ANDROID 10 GOOGLE PIXEL 3 – CUSTOM ROM
LINK –
➡ 𝐁𝐄𝐋𝐈𝐈𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐄𝐍 𝐃𝐎𝐍𝐆

➡ 𝐍𝐎𝐓𝐄𝐃
CEK DI DRIVE 1, DRIVE 2 ATAU DRIVE 3 JIKA BUTUH MODULE DAN FILE DI LUAR DARI VIDEO INI ⬇
__________________________________________________________________________
BISNIS : [email protected]

➡ 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐋𝐈𝐒𝐓

➡ 𝐒𝐄𝐌𝐔𝐀 𝐌𝐎𝐃𝐔𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐍𝐄𝐋 𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐈 𝐒𝐈𝐍𝐈 ⬇
DRIVE 1 :
DRIVE 2 :
DRIVE 3 :

➡ 𝐉𝐎𝐈𝐍 𝐒𝐎𝐒𝐈𝐀𝐋 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀
INSTAGRAM :
GROUP DISKUSI :

➡ INSTALL TWRP RECOVERY :
➡ INSTALL CUSTOM ROM ( STATIC ) :

#android
#customrom
#banglevv

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *