Sản phẩm

Độc Đáo Tín Ngưỡng Thờ Trời Trong Văn Hóa Thờ Cúng Tự Nhiên Của Người Việt#tinnguongviet #anlactutamĐộc Đáo Tín Ngưỡng Thờ Trời Trong Văn Hóa Thờ Cúng Tự Nhiên Của Người Việt #tinnguongviet #anlactutam

Trong tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, Trời là một trong những vị thần có tầm ảnh hưởng sâu rộng, chi phối lớn nhất. Với niềm tin mạnh mẽ và cao cả vào ông Trời, vua chúa các triều đại tổ chức nghi thức thờ phượng Trời ở tế Nam Giao, còn dân thường khấn vái Trời ở bàn thờ thông Thiên.

#thotroi #tinnguongviet #thocungthanlinh #thocung #letenamgiao #vanhoavietnam #tamlinh #anlactutam

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *