Tháp dinh dưỡng

APN – THU HOẠCH RUỘNG LÚA 30 KÝ PHÂN | VŨ KỸ SƯ #anphatnongAPN – THU HOẠCH RUỘNG LÚA 30 KÝ PHÂN | VŨ KỸ SƯ #anphatnong
Liên hệ 0939 789 971 Kỹ sư Lê Trần Hoàng Vũ
__________________________________________________________________________
Thế rồi cũng sắp kết thúc một vụ mùa nhiều biến động! Anh Trân trong lòng nôn nao, muốn xem kết quả năng suất trên cánh đồng gò ba vụ, xem có vô tấn được không.
Tuần trước, anh Trân thu hoạch miếng đất lung bón phân tiết kiệm 28 ký, kết quả đạt gần tấn ba trên công tầm lớn. Nay tới cắt miếng này anh Trân gọi chúng tôi lên chơi. Anh kể: “Giá lúa đang thơm, tối qua ghe kêu cắt nhưng anh không chịu, đợi ban biên tập lên coi thu hoạch, sẵn có chim chuột làm lai rai cho vui”,…….

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *