Tháp dinh dưỡng

🔴 LIVE C3: Tp. Hạ Long (Quảng Ninh) – Tp. Hải Phòng | CTH TPHCM 2022🔴 LIVE C3: Tp. Hạ Long (Quảng Ninh) – Tp. Hải Phòng | CTH TPHCM 2022
🔹 Chặng 3: Tp. Hạ Long (Quảng Ninh) – Tp. Hải Phòng
🔹 Cự ly: 123km

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
🚴‍♂️ Cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Tp. Hồ Chí Minh 🚴‍♂️
🚴‍♂️ Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng 🚴‍♂️
🚴‍♂️ Lần thứ 34 – 2022 🚴‍♂️
🚴‍♂️ HTV – Tôn Đông Á 🚴‍♂️
✨Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng cuộc đua! ✨

#CupTruyenHinhHTVTONDONGA #CTH2022 #xedapcuptruyenhinh #CTH34
#HTVTONDONGA #CupTruyenHinhHTV
#HTVTheThao #HTVSports #HTV9

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *